Відбулися Загальні збори 2023

17 серпня ISOC Ukraine Chapter проведено Загальні збори 2023 у онлайн форматі.
Підготовка до проведення Загальних зборів
У період, що передував Загальним зборам, правління ISOC UA провело консультації з учасниками відділення з питань, які могли б бути визначені під час Загальних зборів як такі, що дозволяють визначити основні напрямки роботи та фокус зусиль на 2023-2024 роки.
Правління враховувало, що план дій ISOC UA має відповідати напрямкам робіт, передбачених ISOC Active Plan 2023-2024.
Також правління надіслало членам ISOC UA три єлектронних листів-повідомлення про майбутні Загальні збори від 6 липня, 16 липня та 7 серпня 2023 року, у яких був у прозорій та відкритій формі описаний процес підговки до зборів, обговорення майбутніх тем, а також вироблення порядку денного.
У ході обговорення та підготовки до Загальних зборів було порушено проблемні питання формування «повноцінного» статусу в галузі як самої організації, так і нашої діяльності. Зазначаємо, що ISOC Ukraine Chapter має добрі стартові позиції і серед своїх членів фахівців, на думку яких прислухаються, добре знають та розуміють проблеми галузі.
ISOC є одним із найпотужніших міжнародних центрів компетенції з усіх питань Інтернету.
Було наголошено, що якщо нам дали можливість створити відділення, це означає – нам довіряють. Цю думку слід транслювати далі.
Членами відділення було висловлено бажання працювати з повагою до партнерів та грамотною субстативною позицією щодо поставлених питань.

Проведення Загальних зборів
Порядок денний:
1. Звіт правління про виконану роботу за 2021-2023 роки.
2. Про тематику роботи на період 2023-2024.
3. Про утворення органів управління Українського відділення.
4. Вибори правління.

 1. 2022-2023 роки – період становлення роботи відділення.
  Напочаток трохи історії процеса реєстрації ISOC Ukraine Chapter із 2012, зі зірваної спробою у 2014 році, як результат спрямування неправдивого повідомлення до ISOC International про нелігітимність проведених загальних зборів ініціативної групи, які між тим відбулися у стінах Київського політехнічного університету ім. Сікорського з повним дотриманням усіх вимог ISOC до організації відділення.
  У 2019 розпочато нову роботу щодо реєстрації відділення з боку ініціативної групи у складі Перун Роман, Танащук Катерина, Казарян Тетяна, Каргаполов Юрій.
  Шлях реєстрації зайняв рік з невеликим і 25 вересня 2021 року ISOC затвердив наш Статут, а 18 серпня 2022 року було підписано DATA SHARING AGREEMENT.
  Датой створення ISOC Ukraine Chapter прийнято враховувати 25 вересня 2021 року.
  ISOC Ukraine Chapter не має ексклюзивного права на використання поняття “українського” осередку ISOC, можливо, наприклад, бути зареєстрований ISOC Kharkiv Chapter або ISOC Lviv Chapter – це теж будуть “українські” відділення, але має назву ISOC Ukraine Chapter.
  За цей період правління, куди за умовчанням увійшла ініціативна група до виборів нового складу правління, здійснило роботи:
  1) встановлення зв’язків з європейськими відділеннями щодо знаходження спільних інтересів, можливих спільних робіт та проектів
  2) пошук партнерів із залученням ОСББ та формування умов для реалізації проектів в Україні, зокрема, проект зі створення домашніх мереж на основі нових фінансових моделей та технологій доступу
  3) допомога в розробці проекту навчального кластера з IoT технологій
  4) організація спонсорської допомоги для формування телекомунікаційних мереж в університетах України в умовах війни
  5) участь у роботі європейського бюро ISOC – семінари, обговорення ініціатив, донесення нашої позиції до керівництва ISOC
  6) обговорення з операторами проблем розвитку мереж в сучасних умовах та обставинах, формування списку критичних питань,
  7) формування заявок на отримання грантів на дослідницькі та просвітницькі роботи в галузі безпеки
 2. Схвалено тематику роботи на 2023-2024 гармонізовану з положеннями ISOC Action Plan 2023-2024, а саме за розділами:
  1) Посилення Інтернету
  2) Розвиток Інтернету
  3) Розширення можливостей людей до дій

  яка після обговорення серед учасників Загальних зборів складається з наступних пунктів:
  1) Розвиток довірчого середовища (трасту)
  2) Розвиток співробітництва з університетами
  3) Питання формування нових політик адміністрування з боку держорганів та бізнесу
  4) Визначення збитків від руйнувань у вході воєнних дій
  5) Питання щодо політики розподілу допомоги постраждалим Інтернет-провайдерам
  6) Відпрацювання механізму формування списку критичних вузлів зв’язку по всій країні, з метою виведення їх з-під віялового відключення електроенергії. Забезпечення взаємодії з енергомпіями, що займаються доставкою електроенергії.
  7) Доступ до інфраструктури енергокомпаній. Перевірка економічного обґрунтування формування рівня ціни за спільним підвісом. Відпрацювання та запровадження єдиних правил щодо доступу до інфраструктури з метою стимуляції розвитку комунікацій у депресивних регіонах, де будівництво підземних ліній економічно не виправдане. Потрібно переймати досвід сусідніх країн у цьому питанні.
  8) Вивчення та аналіз досвіду механізмів та можливостей:
      – регуляторних норм щодо організації вільного, що забезпечує конкуренцію та соціальні гарантії для доступу споживачів до інфраструктури та сервісів електронних комунікацій у сусідніх країнах
      – саморегуляції учасників ринку колег сусідніх країн
 3. Прийнято рішення:
  Створити комітети у складі:
  1) Технічний,
  2) Юридичний,
  3) Адміністративний,
  4) PR
  Бажаючі брати участь у роботі комітетів записуються за рахунок звернення до правління або у Телеграм чаті у відкритому порядку шляхом самовисування
 4. Вибори правління.
  Було надано кандидатури до Правління:
  – Яніна Большакова,
  – Павло Луб,
  – Тетяна Казарян,
  – Катерина Танащук,
  – Юрій Каргаполов,
  – Роман Перун (самовідведення).
 5. Результати голосування по пунктам порядку денного:
  1. Затвердження звіту Правління: “за” – 16, “проти” – 0
  2. Затвердження тематики роботи на період 2023-2024: “за” – 16, “проти” – 0
  3. Затвердження складу комітетів (Технічний, Юридичний, Адміністративний, PR): “за” – 16, “проти” – 0
  4. Затвердження нового складу правління (загальним списком – Яніна Большакова, Павло Луб, Тетяна Казарян, Катерина Танащук, Юрій Каргаполов): “за” – 15, “проти” – 0